Ekologická výstavba
 • Zdravé vnitřní prostředí – klima bez negativních vlivů a škodlivin
 • Přírodní a recyklovatelné materiály – ekol. bilance stav. materiálů od výroby až po recyklaci
 • Optimální stavební konstrukce – kombinace vhodných stavebních materiálů a důsledné řešení stavebních detailů
 • Energetická úspornost – je dána snížením energetických úniků, využitím obnovitelných zdrojů energií, chováním uživatelů
 • Přírodě přijatelná výstavba – vytváření uzavřených cyklů materiálového, energetického, vodního a vzdušného hospodářství v prostředí domu
 • Ekonomicky přijatelná výstavba – zvýšené pořizovací náklady se zhodnotí sníženými provozními náklady
Naše služby
 • Poradenství - v oblasti ekologické výstavby
 • Projekce - komplexní zajištění projekčních prací od zpracování studie až po prováděcí dokumentace
 • Realizace - komplexní výstavba dřevostaveb včetně základových konstrukcí
 • Garance - provedení blow-door testu u každé realizace, záruční lhůta minimálně 36 měsíců

Dřevostavby
 • Energeticky úsporné (50-70 kW/(m².a)) - nízkonákladové - vyšší tepelně izolační parametry za cenu běžné výstavby
 • Nízkoenergetické (15-50 kW/(m².a)) – kvalitní tepelné izolace, pasivní a aktivní využití solární energie, mechanické větrání s rekuperací tepla, nízkoteplotní vytápění
 • Pasivní (5-15 kW/(m².a)) – dokonalá tepelně-izolační obálka budovy, zpětné získávání tepla, pasivní solární zisky
 • Aktivní ( ˂ 0 kW/(m².a)) – veškerá potřeba energií zajištěná z obnovitelných zdrojů, nízký celkový dopad na životní prostředí po celou dobu životnosti


Realizace
 • Stavebnice – komplexní dodávka materiálů, montážního návodu a realizačního dozoru pro hrubou stavbu realizovanou svépomocí včetně provedení blow-door testu
 • Hrubá stavba – realizace hrubé stavby včetně nebo bez spodní stavby a provedením blow-door testu
 • Na klíč – komplexní realizace stavby včetně nebo bez spodní stavby s provedením blow-door testu


temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb
 
 


Právě realizujeme

Typ: individuální RD
stavebnice svépomocí
Lokalita: Pěčnov
Obytná plocha: 221 m2
Nízkoenergetický dům
 


Právě realizujeme

Typ: typový RD Pasea P-III
Lokalita: Bašť
Obytná plocha: 124 m2
Energeticky pasivní dům
 


Katalog PASEA

 

Standardy aktivních domů

1.12 Technická místnost 4,58
 

Standardní vybavení domů
 
Dům
na klíč
Dům
na klíč
komplet
Zemní práce    
 Sejmutí ornice v ploše odpovídající zastavěné ploše domu, terasy a přístupového chodníku  
 Výkopy základových pasů, přípojek, zemního výměníku a vsakovacího systému-odvoz zeminy není součástí standardu  
Základy    
 Betonové základové pasy a deska  
Izolace proti zemní vlhkosti a radonu    
 Folie Sikaplan WP-1100-15HL
Nosné konstrukce domu    
 Dřevěný skelet z profilů KVH a BSH
Střecha - šikmá - sklon 25° nebo 45°    
 Konstrukční systém PDeasy difúzně otevřený
 Krov z profilů KVH
 Hydroizolační folie Sikaplan 15G se systémovými prvky oplechování a imitací falcované krytiny
Obvodový plášť    
 Konstrukční systém PDeasy difúzně otevřený
 Opláštění Ekopanely, desky OSB15 mm 4P+D, mezi nimi tepelná izolace-foukaná celulóza Isocell
Okna a vstupní dveře    
 Okna dřevěná Euro IV 88, Uw=0,71 (W/m2K)
 Vstupní dveře dřevěné Euro IV 78, výplň dveří polyuretan, Uw=1,0 (W/m2K)
 Vnější žaluzie Cetta 80 s elektro pohonem
 Vnější parapety- systémové prvky hliník tažený, bílá barva
Fasáda    
 Silikátová strukturovaná omítka STO, zrno 2 mm
 Obklad palubkami-smrk a deskami Cembrit 400/800 mm
 Nátěr truhlářských konstrukcí v odstínu oken
Příčky    
 Ekopanely 2x
Vnitřní povrchy    
 Podhledy sádrokartonové desky Lafarge GKF 15
 Stěny a příčky sádrokartonové desky Lafarge TP 9,5 lepené celoplošně na Ekopanely
Podlahové konstrukce    
 Hlazený betonový potěr
Vnitřní obklady    
 Keramické glazované Idea Ceramica 20x40 cm
 V koupelně a na WC do výše 2,10 metrů
Dlažby vnitřní    
 Keramická dlažba se soklem výše 70 mm, Idea Ceramica 34x34 cm
 Provedena v zádveří, WC, koupelně, kuchyni, spíži a technické místnosti
Nášlapné vrstvy podlah    
 Obývací pokoj, pokoje, ložnice a chodba - laminátové podlahy nebo koberce 300,- Kč/m2
Dveře vnitřní    
 Sapeli s obložkovou zárubní, folie dub, buk, jasan
 Obývací pokoj dveře prosklené
 Provedení všech dveří z důvodu větrání bez prahů, s mezerou 8-10 mm
Malby    
 Disperzní, bílé
Elektroinstalace    
 Vypínače a zásuvky Legrand Valena, bílé
 Rozvody TV-provedeno pouze trubkování z technické místnosti do obývacího pokoje, ložnice a pokojů
 Osvětlovací těleso pouze v technické místnosti
 Stožár televizní antény umístěn na střeše
 Příprava pro kuchyňskou linku-varná deska, trouba, cirkulační digestoř
 Pilíř pro osazení elektroměrové skříně na hranici pozemku  
 Přípojka od domu po elektroměrový pilíř délky do 10 metrů  
 Domovní zvonek včetně přípojky délky do 10 metrů  
Fotovoltaické panely o výkonu 5,06 kW
Zdravotechnika    
 Podmítková nádržka KOLO Technic
 WC závěsné Kolo Style
 Umyvadlo Kolo Style 60x46 s polosloupem
 Vana Ravak Rosa I 160
 Vanička sprchová Kolo, čtvrtkruh 900/900 mm
 Zástěna Kolo Fresh, 900/900 mm
 Sifon vanový
 Umývátko – Kolo Style šíře400 mm
 Baterie umyvadlová – Novaservis Metalia 56
 Baterie vanová – Novaservis Metalia 56
 Baterie sprchová – Novaservis Metalia 56, set Kit Lux
 Venkovní výtokový ventil Schell Polar
 Příprava teplé vody v akumulační nádrži Regulus HSK 800l
 Solární kolektory Velux CLI 114x140
 Přípojka vody od domu po vodoměrnou šachtu délky do 10 metrů  
 Vodoměrná šachta  
 Přípojka kanalizace od domu po revizní šachtu na hranici pozemku délky do 10 metrů  
 Plastová revizní šachta DN 400, pochozí plastový poklop do 1,5 tuny  
 Vsakovací tunely Gardina 300 litrů včetně potrubí DN Ecodrain DN 100  
Větrání    
 Zemní výměník    
 Větrací jednotka s rekuperací tepla Ekonovent se senzory koncentrace CO2 SQA v obývacím pokoji a ložnici a čidlem vlhkosti v koupelně
Vytápění    
 Teplovodní podlahové vytápění, v koupelně otopný žebříček Koralux Rondo
 Zdroj tepla-tepelné čerpadlo vzduch voda Revel LWRb 8kW
 Komín Effe Due Domus Ø160 mm
Zpevněné plochy    
 Terasa-betonové dlaždice Pressbeton Tamara 600/400 mm  
 Přístupový chodník - zámková dlažba Pressbeton H profil 60 mm  
 Okapový chodník šíře 400 až 600 mm z kačírku  
Venkovní úpravy    
 Rozprostření ornice-pouze v ploše odpovídající zastavěné ploše domu  
 Osázení travním semenem není součástí standardu  
Ostatní vybavení    
 Kryté závětří vstupu  
 Pergola terasy  
 Půda - úložný prostor s pochozí podlahou z prken

Společnost Pasea s.r.o. si vyhrazuje právo v odůvodněných případech zaměnit některé položky položkami jinými, při zachování srovnatelných parametrů.
Platnost od 4. 2. 2013
REKLAMA: Ekopanely.cz - přírodní materiál pro dřevostavby
Pasea s.r.o., Adresa: Rýdlova 339/8, 251 01 Říčany, tel: 602 441 337, email: info@pasea.cz