Ekologická výstavba
 • Zdravé vnitřní prostředí – klima bez negativních vlivů a škodlivin
 • Přírodní a recyklovatelné materiály – ekol. bilance stav. materiálů od výroby až po recyklaci
 • Optimální stavební konstrukce – kombinace vhodných stavebních materiálů a důsledné řešení stavebních detailů
 • Energetická úspornost – je dána snížením energetických úniků, využitím obnovitelných zdrojů energií, chováním uživatelů
 • Přírodě přijatelná výstavba – vytváření uzavřených cyklů materiálového, energetického, vodního a vzdušného hospodářství v prostředí domu
 • Ekonomicky přijatelná výstavba – zvýšené pořizovací náklady se zhodnotí sníženými provozními náklady
Naše služby
 • Poradenství - v oblasti ekologické výstavby
 • Projekce - komplexní zajištění projekčních prací od zpracování studie až po prováděcí dokumentace
 • Realizace - komplexní výstavba dřevostaveb včetně základových konstrukcí
 • Garance - provedení blow-door testu u každé realizace, záruční lhůta minimálně 36 měsíců

Dřevostavby
 • Energeticky úsporné (50-70 kW/(m².a)) - nízkonákladové - vyšší tepelně izolační parametry za cenu běžné výstavby
 • Nízkoenergetické (15-50 kW/(m².a)) – kvalitní tepelné izolace, pasivní a aktivní využití solární energie, mechanické větrání s rekuperací tepla, nízkoteplotní vytápění
 • Pasivní (5-15 kW/(m².a)) – dokonalá tepelně-izolační obálka budovy, zpětné získávání tepla, pasivní solární zisky
 • Aktivní ( ˂ 0 kW/(m².a)) – veškerá potřeba energií zajištěná z obnovitelných zdrojů, nízký celkový dopad na životní prostředí po celou dobu životnosti


Realizace
 • Stavebnice – komplexní dodávka materiálů, montážního návodu a realizačního dozoru pro hrubou stavbu realizovanou svépomocí včetně provedení blow-door testu
 • Hrubá stavba – realizace hrubé stavby včetně nebo bez spodní stavby a provedením blow-door testu
 • Na klíč – komplexní realizace stavby včetně nebo bez spodní stavby s provedením blow-door testu


temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb
 
 


Právě realizujeme

Typ: individuální RD
stavebnice svépomocí
Lokalita: Pěčnov
Obytná plocha: 221 m2
Nízkoenergetický dům
 


Právě realizujeme

Typ: typový RD Pasea P-III
Lokalita: Bašť
Obytná plocha: 124 m2
Energeticky pasivní dům
 


Katalog PASEA

 

Standardy


Standardní vybavení domů
 
Hrubá stavba Hrubá stavba komplet Dům
na klíč
Dům
na klíč
komplet
Zemní práce        
 Sejmutí ornice v ploše odpovídající zastavěné ploše domu, terasy a přístupového chodníku    
 Výkopy základových pasů, přípojek, zemního výměníku a vsakovacího systému-odvoz zeminy není součástí standardu    
Základy        
 Betonové tvarovky ztraceného bednění    
 Betonová základová deska tloušťky100 mm    
Izolace proti zemní vlhkosti a radonu        
 Folie Sikaplan WP-1100-15HL
   
Nosné konstrukce domu        
 Nosná konstrukce z I-OSB nosníků, LVL Ultralam a z profilů KVH a BSH
Střecha - plochá střecha        
 Konstrukční systém PDeasy difúzně otevřený
 Dvouplášťová plochá se sklonem 2% s provětrávanou vzduchovou mezerou
 Hydroizolační folie Sikaplan 15G se systémovými prvky oplechování
Střecha - šikmá - sklon 25° nebo 45°        
 Konstrukční systém PDeasy difúzně otevřený
 Dřevěný sbíjený vazník z profilů KVH
 Střešní krytina Cembrit, dánský obdélník
Obvodový plášť        
 Konstrukční systém PDeasy difúzně otevřený
 Opláštění dřevovláknité desky Pavatex, desky OSB15 mm 4P+D, mezi nimi tepelná izolace-foukaná celulóza Isocell
Okna a vstupní dveře        
 Okna dřevěná Euro IV 88, Uw=0,71 (W/m2K)
 Vstupní dveře dřevěné Euro IV 78, výplň dveří polyuretan, Uw=1,0 (W/m2K)
 Vnější žaluzie Cetta 80 s elektro pohonem    
 Vnější parapety- systémové prvky
Fasáda        
 Silikátová strukturovaná omítka, zrno 1,8 mm    
 Omítka soklu pryskyřičná, zrno 2,0 mm      
 Obklad palubkami-smrk
 Nátěr truhlářských konstrukcí v odstínu oken
Příčky        
 Ekopanely 2x    
Vnitřní povrchy        
 Podhledy sádrokartonové desky Lafarge GKF 15    
 Stěny a příčky sádrokartonové desky Lafarge TP 9,5 lepené celoplošně na Ekopanely    
Podlahové konstrukce        
 Cementový potěr strojně hlazený    
Vnitřní obklady        
 Keramické glazované Idea Ceramica 20x40 cm    
 V koupelně a na WC do výše 2 metrů    
Dlažby vnitřní        
 Keramická dlažba se soklem výše70 mm, Idea Ceramica 34x34 cm    
 Provedena v zádveří, WC, koupelně, kuchyni, spíži a technické místnosti    
Nášlapné vrstvy podlah        
 Obývací pokoj – podlaha laminátová    
 Chodba, pokoje a ložnice – podlaha laminátová    
Dveře vnitřní        
 Sapeli s obložkovou zárubní, folie dub, buk, jasan    
 Obývací pokoj dveře prosklené    
 Provedení všech dveří z důvodu větrání bez prahů, s mezerou 8-10 mm    
Malby        
 Disperzní, bílé    
Elektroinstalace        
 Vypínače a zásuvky Legrand Valena, bílé    
 Rozvody TV-provedeno pouze trubkování z technické místnosti do obývacího pokoje, ložnice a pokojů    
 Osvětlovací těleso pouze v technické místnosti    
 Stožár televizní antény umístěn na střeše    
 Příprava pro kuchyňskou linku-varná deska, trouba, cirkulační digestoř    
 Pilíř pro osazení elektroměrové skříně na hranici pozemku        
 Přípojka od domu po elektroměrový pilíř délky do 10 metrů    
 Domovní zvonek včetně přípojky délky do 10 metrů    
Zdravotechnika        
 Podmítková nádržka SET technic    
 WC závěsné Kolo Style    
 Umyvadlo Kolo Style 60x46 s polosloupem    
 Vana Ravak Rosa I 160    
 Vanička sprchová Kolo, čtvrtkruh 900/900 mm    
 Zástěna Kolo Fresh, 900/900 mm    
 Sifon vanový    
 Umývátko – Kolo Style šíře400 mm    
 Baterie umyvadlová – Novaservis Nobless Trial    
 Baterie vanová – Novaservis Nobless Trial    
 Baterie sprchová – Novaservis Nobless Trial, set Kit Lux    
 Venkovní výtokový ventil Schell Polar    
 Příprava teplé vody v nádrži Revel DZD    
 Ležaté rozvody vodovodu a kanalizace umístěné pod základovou deskou      
 Přípojka vody od domu po vodoměrnou šachtu délky do 10 metrů    
 Vodoměrná šachta        
 Přípojka kanalizace od domu po revizní šachtu na hranici pozemku délky do 10 metrů    
 Plastová revizní šachta DN 400, pochozí plastový poklop do 1,5 tuny        
 Vsakovací tunely Gardina 300 litrů včetně potrubí DN Ecodrain DN 100    
Větrání        
 Zemní výměník        
 Větrací jednotka s rekuperací tepla Ekonovent se senzory koncentrace CO2 SQA v obývacím pokoji a ložnici a čidlem vlhkosti v koupelně    
Vytápění        
 Teplovodní podlahové vytápění, v koupelně otopný žebříček Koralux Rondo    
 Zdroj tepla-tepelné čerpadlo vzduch voda Revel LWRb 8kW    
 Komín Effe Due Domus Ø160 mm    
Zpevněné plochy        
 Terasa-betonové dlaždice Pressbeton Tamara 600/400 mm      
 Přístupový chodník - zámková dlažba Pressbeton H profil60 mm      
 Okapový chodník šíře 400 až600 mmz kačírku      
Venkovní úpravy        
 Rozprostření ornice-pouze v ploše odpovídající zastavěné ploše domu        
 Osázení travním semenem není součástí standardu        
REKLAMA: Ekopanely.cz - přírodní materiál pro dřevostavby
Pasea s.r.o., Adresa: Rýdlova 339/8, 251 01 Říčany, tel: 602 441 337, email: info@pasea.cz