Ekologická výstavba
 • Zdravé vnitřní prostředí – klima bez negativních vlivů a škodlivin
 • Přírodní a recyklovatelné materiály – ekol. bilance stav. materiálů od výroby až po recyklaci
 • Optimální stavební konstrukce – kombinace vhodných stavebních materiálů a důsledné řešení stavebních detailů
 • Energetická úspornost – je dána snížením energetických úniků, využitím obnovitelných zdrojů energií, chováním uživatelů
 • Přírodě přijatelná výstavba – vytváření uzavřených cyklů materiálového, energetického, vodního a vzdušného hospodářství v prostředí domu
 • Ekonomicky přijatelná výstavba – zvýšené pořizovací náklady se zhodnotí sníženými provozními náklady
Naše služby
 • Poradenství - v oblasti ekologické výstavby
 • Projekce - komplexní zajištění projekčních prací od zpracování studie až po prováděcí dokumentace
 • Realizace - komplexní výstavba dřevostaveb včetně základových konstrukcí
 • Garance - provedení blow-door testu u každé realizace, záruční lhůta minimálně 36 měsíců

Dřevostavby
 • Energeticky úsporné (50-70 kW/(m².a)) - nízkonákladové - vyšší tepelně izolační parametry za cenu běžné výstavby
 • Nízkoenergetické (15-50 kW/(m².a)) – kvalitní tepelné izolace, pasivní a aktivní využití solární energie, mechanické větrání s rekuperací tepla, nízkoteplotní vytápění
 • Pasivní (5-15 kW/(m².a)) – dokonalá tepelně-izolační obálka budovy, zpětné získávání tepla, pasivní solární zisky
 • Aktivní ( ˂ 0 kW/(m².a)) – veškerá potřeba energií zajištěná z obnovitelných zdrojů, nízký celkový dopad na životní prostředí po celou dobu životnosti


Realizace
 • Stavebnice – komplexní dodávka materiálů, montážního návodu a realizačního dozoru pro hrubou stavbu realizovanou svépomocí včetně provedení blow-door testu
 • Hrubá stavba – realizace hrubé stavby včetně nebo bez spodní stavby a provedením blow-door testu
 • Na klíč – komplexní realizace stavby včetně nebo bez spodní stavby s provedením blow-door testu


temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb
 
 


Právě realizujeme

Typ: individuální RD
stavebnice svépomocí
Lokalita: Pěčnov
Obytná plocha: 221 m2
Nízkoenergetický dům
 


Právě realizujeme

Typ: typový RD Pasea P-III
Lokalita: Bašť
Obytná plocha: 124 m2
Energeticky pasivní dům
 


Katalog PASEA

 

Specifikace pro stavbu svépomocí

Standardní dodávky materiálů pro Hrubou stavbu zajišťují svými mechanickými a fyzikálními vlastnostmi splnění parametrů difuzně otevřené konstrukce, požárně uzavřené plochy a splnění vzduchotěsnosti vnitřní obálky domu. To vše samozřejmě za podmínky dodržení postupů montáže a svědomitého provedení.
            Záruční lhůta 36 měsíců od dne předání objednateli. Ceny franco místo dodání.
 
Hrubá stavba-standardní dodávka (řezivo vysušeno na 12%)
 • Dřevěné prvky nosného skeletu a zastřešení-profily I-OSB, KVH, BSH
 • OSB desky stropů a zastřešení OSB 3
 • Pojistná hydroizolace šikmých střech Isocell
 • Latě pro šikmé střechy
 • Konstrukce obvodového pláště
 • OSB desky vnitřní vzduchotěsné vrstvy OSB 4 - 15 mm, PUR P+D
 • Spojovací materiál
 • Vnější výplně otvorů-okna včetně montáže Uw = 0,70 W/m²K, Ug =0,5 W/m²K, vstupní dveře Uw = 0,90 W/m²K
 • Fasádní omítka silikátová K 2,0 mm-strukturovaná, tmel, výztužná tkanina a penetrace
 • Těsnící materiály Isocell pro zajištění vzduchotěsnosti vnitřní obálky stavby
 
Hrubá stavba-volitelné dodávky
 • Izolace proti zemní vlhkosti a radonu-folie Sikaplan-včetně montáže
 • Izolace plochých střech-folie Sikaplan-včetně montáže
 • Střešní krytina šikmých střech dle vlastního výběru
 
Dodávky pro dokončení stavby za zvýhodněné ceny
 • Tepelné izolace stěn, stropů a podlah dle Vašeho zadání-foukaná celulóza Isocell, minerální, konopné, EPS, PPS, XPS, Styrodur, Perimeter, PUR, PIR
 • Ekopanely pro vnitřní opláštění stěn a příčky
 • Podlahové vytápění PEX, nádrž DZD a tepelné čerpadlo vzduch-voda Revel LWRb 8kW včetně montáže
 • HEATFLOW – uhlíková topná folie s účinností 98%
 • Systém větrání s rekuperací tepla Ekonovent včetně montáže
 • Sádrokarton-povrchová úprava Ekopanelů, podhledy, předstěny
REKLAMA: Ekopanely.cz - přírodní materiál pro dřevostavby
Pasea s.r.o., Adresa: Rýdlova 339/8, 251 01 Říčany, tel: 602 441 337, email: info@pasea.cz