Ekologická výstavba
 • Zdravé vnitřní prostředí – klima bez negativních vlivů a škodlivin
 • Přírodní a recyklovatelné materiály – ekol. bilance stav. materiálů od výroby až po recyklaci
 • Optimální stavební konstrukce – kombinace vhodných stavebních materiálů a důsledné řešení stavebních detailů
 • Energetická úspornost – je dána snížením energetických úniků, využitím obnovitelných zdrojů energií, chováním uživatelů
 • Přírodě přijatelná výstavba – vytváření uzavřených cyklů materiálového, energetického, vodního a vzdušného hospodářství v prostředí domu
 • Ekonomicky přijatelná výstavba – zvýšené pořizovací náklady se zhodnotí sníženými provozními náklady
Naše služby
 • Poradenství - v oblasti ekologické výstavby
 • Projekce - komplexní zajištění projekčních prací od zpracování studie až po prováděcí dokumentace
 • Realizace - komplexní výstavba dřevostaveb včetně základových konstrukcí
 • Garance - provedení blow-door testu u každé realizace, záruční lhůta minimálně 36 měsíců

Dřevostavby
 • Energeticky úsporné (50-70 kW/(m².a)) - nízkonákladové - vyšší tepelně izolační parametry za cenu běžné výstavby
 • Nízkoenergetické (15-50 kW/(m².a)) – kvalitní tepelné izolace, pasivní a aktivní využití solární energie, mechanické větrání s rekuperací tepla, nízkoteplotní vytápění
 • Pasivní (5-15 kW/(m².a)) – dokonalá tepelně-izolační obálka budovy, zpětné získávání tepla, pasivní solární zisky
 • Aktivní ( ˂ 0 kW/(m².a)) – veškerá potřeba energií zajištěná z obnovitelných zdrojů, nízký celkový dopad na životní prostředí po celou dobu životnosti


Realizace
 • Stavebnice – komplexní dodávka materiálů, montážního návodu a realizačního dozoru pro hrubou stavbu realizovanou svépomocí včetně provedení blow-door testu
 • Hrubá stavba – realizace hrubé stavby včetně nebo bez spodní stavby a provedením blow-door testu
 • Na klíč – komplexní realizace stavby včetně nebo bez spodní stavby s provedením blow-door testu


temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb
 
 


Právě realizujeme

Typ: individuální RD
stavebnice svépomocí
Lokalita: Pěčnov
Obytná plocha: 221 m2
Nízkoenergetický dům
 


Právě realizujeme

Typ: typový RD Pasea P-III
Lokalita: Bašť
Obytná plocha: 124 m2
Energeticky pasivní dům
 


Katalog PASEA

 

Realizační dozor

Realizační dozor stavby prováděné svépomocí Vám zajistí kvalitní a bezproblémovou realizaci díky:
 • Odbornému seznámení s prováděním prací
 • Kontrole Vámi provedených prací
 • Splnění podmínky zákona č. 183/2006 Sb., § 152, odst. 3a o výkonu stavebního dozoru pro stavby prováděné svépomocí
 
Realizační dozor je prováděn v tomto rozsahu:
       
 1. Kontrola rozměrů a rovinnosti provedení základové desky, vývodů kanalizace, vodovodu a prostupů chrániček elektroinstalace.
 2. Kontrola provedení nosných konstrukcí skeletu (osazení spojovací prostředků a jejich počet)-před provedením stropnic nebo osazením příhradových sbíjených vazníků.
 3. Kontrola provedení nosných prvků zastřešení a založení nosných žebříčků obvodového pláště.
 4. Kontrola provedení montáže konstrukcí fasády, osazení oken, tepelných izolací stěn a stropů včetně průchodů potrubí a kabelů.
 5. Kontrola montáže OSB desek-vnitřní vzduchotěsné vrstvy.
 6. Vizuální kontrola provedení těsnících vrstev.
 7. Blow-door test
Realizační dozor je vykonáván v pracovních dnech v době od 8:00 hod do 17:00 hod. Ve výjimečných případech může být proveden po dohodě i ve dnech pracovního volna.
 
 
 
 
 
REKLAMA: Ekopanely.cz - přírodní materiál pro dřevostavby
Pasea s.r.o., Adresa: Rýdlova 339/8, 251 01 Říčany, tel: 602 441 337, email: info@pasea.cz