Ekologická výstavba
 • Zdravé vnitřní prostředí – klima bez negativních vlivů a škodlivin
 • Přírodní a recyklovatelné materiály – ekol. bilance stav. materiálů od výroby až po recyklaci
 • Optimální stavební konstrukce – kombinace vhodných stavebních materiálů a důsledné řešení stavebních detailů
 • Energetická úspornost – je dána snížením energetických úniků, využitím obnovitelných zdrojů energií, chováním uživatelů
 • Přírodě přijatelná výstavba – vytváření uzavřených cyklů materiálového, energetického, vodního a vzdušného hospodářství v prostředí domu
 • Ekonomicky přijatelná výstavba – zvýšené pořizovací náklady se zhodnotí sníženými provozními náklady
Naše služby
 • Poradenství - v oblasti ekologické výstavby
 • Projekce - komplexní zajištění projekčních prací od zpracování studie až po prováděcí dokumentace
 • Realizace - komplexní výstavba dřevostaveb včetně základových konstrukcí
 • Garance - provedení blow-door testu u každé realizace, záruční lhůta minimálně 36 měsíců

Dřevostavby
 • Energeticky úsporné (50-70 kW/(m².a)) - nízkonákladové - vyšší tepelně izolační parametry za cenu běžné výstavby
 • Nízkoenergetické (15-50 kW/(m².a)) – kvalitní tepelné izolace, pasivní a aktivní využití solární energie, mechanické větrání s rekuperací tepla, nízkoteplotní vytápění
 • Pasivní (5-15 kW/(m².a)) – dokonalá tepelně-izolační obálka budovy, zpětné získávání tepla, pasivní solární zisky
 • Aktivní ( ˂ 0 kW/(m².a)) – veškerá potřeba energií zajištěná z obnovitelných zdrojů, nízký celkový dopad na životní prostředí po celou dobu životnosti


Realizace
 • Stavebnice – komplexní dodávka materiálů, montážního návodu a realizačního dozoru pro hrubou stavbu realizovanou svépomocí včetně provedení blow-door testu
 • Hrubá stavba – realizace hrubé stavby včetně nebo bez spodní stavby a provedením blow-door testu
 • Na klíč – komplexní realizace stavby včetně nebo bez spodní stavby s provedením blow-door testu


temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb
 
 


Právě realizujeme

Typ: individuální RD
stavebnice svépomocí
Lokalita: Pěčnov
Obytná plocha: 221 m2
Nízkoenergetický dům
 


Právě realizujeme

Typ: typový RD Pasea P-III
Lokalita: Bašť
Obytná plocha: 124 m2
Energeticky pasivní dům
 


Katalog PASEA

 

Popis prodeje a ceny

Základním předpokladem mimořádně úsporného rodinného domu jsou tepelně-izolační vlastnosti obvodových konstrukcí a jejich vzduchotěsnost. Konstrukce „hrubé stavby“ typových rodinných domů Pasea tyto vlastnosti splňují, navíc nejsou zvláště složité. Proto jsme pro Vás připravili systém výstavby hrubé stavby“ svépomocí.

Výstavba dřevostavby svépomocí je obdobná jako u stavby běžné. Zásadní rozdíl je ve způsobu přípravy stavby, dodání materiálů a kontrole provádění. Vše je zpracováno tak, aby celý průběh výstavby byl co nejsnazší, ale s garantovanou kvality.

K výstavbě svépomocí nabízíme jak vlastní typové domy společnosti Pasea s.r.o., tak i úpravu Vámi předané projektové dokumentace.

Projektové dokumentace včetně řešení detailů jsou zpracovány pro domy s nízkou energetickou náročností (pasivní energetický standard). U typových rodinných domů lze čerpat podporu v rámci programu Nová zelená úsporám 2013 ve výši 435.000,- Kč až 585.000,- Kč.
U projektové dokumentace vyhotovené na základě Vašeho návrhu je potřeba provézt zpracování Odborného energetického posudku prokazujícího splnění podmínek NZÚ 2013 za cenu 13.000,- Kč.

Kompletní servis realizace dřevostavby svépomocí zahrnuje:
 • zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení typového domu
 • dodávky jednotlivých materiálů konstrukce hrubé stavby včetně montážního návodu
 • realizační dozor po dobu výstavby hrubé stavby včetně blow-door testu-zjištění neprůvzdušnosti obálky budovy


Všechny uváděné ceny jsou bez DPH.

Projektová dokumentace

 • Po podpisu Smlouvy na vypracování projektové dokumentace  - 23.000,- Kč
 • Po protokolárním předání projektové dokumentace  - 23.000,- Kč
 • Splatnost 7 kalendářních dnů

Dodávky materiálů a technologií

 • Po podpisu Kupní smlouvy ( objednáno bude po připsání zálohy na účet)  - 50%
 • Před dodáním bude provedena úhrada zbývající části kupní ceny  - 50%
 • Doprava franco stavba v ceně

Realizační dozor

 • Cena standardní prohlídky v pracovních dnech ve výši  - 2.800,- Kč
 • Cena standardní prohlídky ve dnech pracovního volna ve výši  - 4.200,- Kč
 • Cena prohlídky nad rámec standardní  - 2.800,- Kč
 • Blow-door test cena ve výši  - 5.000,- Kč
 • Daň z přidané hodnoty bude účtována dle platných daňových předpisů
 • Doprava bude účtována ve výši 8 Kč/km na místo stavby
 • Celková cena jednotlivé prohlídky bude uhrazena v hotovosti po podpisu "Protokolu o provedení kontrolní prohlídky"

Ceník stavebnic

 
Název domu Plocha Cena bez DPH
Pasea P-I 74 m2 650  000 Kč
Pasea P-II 99 m2 865 000 Kč
Pasea P-III 124 m2 1 075 000 Kč
Pasea P-IV 124 m2 1 075 000 Kč
Pasea PD-II 192 m2 1 570 000 Kč
Pasea P-V 143 m2 1 165 000 Kč
Pasea S-II 99 m2 910 000 Kč
Pasea S-V 143 m2 1 205 000 Kč
REKLAMA: Ekopanely.cz - přírodní materiál pro dřevostavby
Pasea s.r.o., Adresa: Rýdlova 339/8, 251 01 Říčany, tel: 602 441 337, email: info@pasea.cz