Ekologická výstavba
 • Zdravé vnitřní prostředí – klima bez negativních vlivů a škodlivin
 • Přírodní a recyklovatelné materiály – ekol. bilance stav. materiálů od výroby až po recyklaci
 • Optimální stavební konstrukce – kombinace vhodných stavebních materiálů a důsledné řešení stavebních detailů
 • Energetická úspornost – je dána snížením energetických úniků, využitím obnovitelných zdrojů energií, chováním uživatelů
 • Přírodě přijatelná výstavba – vytváření uzavřených cyklů materiálového, energetického, vodního a vzdušného hospodářství v prostředí domu
 • Ekonomicky přijatelná výstavba – zvýšené pořizovací náklady se zhodnotí sníženými provozními náklady
Naše služby
 • Poradenství - v oblasti ekologické výstavby
 • Projekce - komplexní zajištění projekčních prací od zpracování studie až po prováděcí dokumentace
 • Realizace - komplexní výstavba dřevostaveb včetně základových konstrukcí
 • Garance - provedení blow-door testu u každé realizace, záruční lhůta minimálně 36 měsíců

Dřevostavby
 • Energeticky úsporné (50-70 kW/(m².a)) - nízkonákladové - vyšší tepelně izolační parametry za cenu běžné výstavby
 • Nízkoenergetické (15-50 kW/(m².a)) – kvalitní tepelné izolace, pasivní a aktivní využití solární energie, mechanické větrání s rekuperací tepla, nízkoteplotní vytápění
 • Pasivní (5-15 kW/(m².a)) – dokonalá tepelně-izolační obálka budovy, zpětné získávání tepla, pasivní solární zisky
 • Aktivní ( ˂ 0 kW/(m².a)) – veškerá potřeba energií zajištěná z obnovitelných zdrojů, nízký celkový dopad na životní prostředí po celou dobu životnosti


Realizace
 • Stavebnice – komplexní dodávka materiálů, montážního návodu a realizačního dozoru pro hrubou stavbu realizovanou svépomocí včetně provedení blow-door testu
 • Hrubá stavba – realizace hrubé stavby včetně nebo bez spodní stavby a provedením blow-door testu
 • Na klíč – komplexní realizace stavby včetně nebo bez spodní stavby s provedením blow-door testu


temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb
 
 


Právě realizujeme

Typ: individuální RD
stavebnice svépomocí
Lokalita: Pěčnov
Obytná plocha: 221 m2
Nízkoenergetický dům
 


Právě realizujeme

Typ: typový RD Pasea P-III
Lokalita: Bašť
Obytná plocha: 124 m2
Energeticky pasivní dům
 


Katalog PASEA

 

Popis dřevostaveb PDeasy

pdeasyZákladem dřevostaveb Pasea je vlastní užitným vzorem chráněný konstrukční systém PDeasy. Díky úzké spoluprácí s našimi partnery, Institutem pro aktivní domy i vysokými školami zlepšujeme parametry konstrukcí a zařízení. Životnost je proto srovnatelná se stavbami zděnými. Použití přírodních resp. recyklovaných materiálů vytváří výborné vnitřní prostředí se stabilními parametry v zimním i letním období. Potřeby energií pro provoz jsou v řádu desetin ve srovnání s běžnými stavbami.
Takto navržená a realizovaná dřevostavba je nejkvalitnějším bydlením se stabilní cenou na realitním trhu.
Z dlouhodobého hlediska se pro majitele jedná o výhodnou investici, kdy úspory na provozních nákladech v časovém horizontu jedné generace činí více jak 1,000,000,- Kč. Tím je možno si bez použití úvěrů uspořit na případnou rekonstrukci.
 

Provedení stavby

 • "Na klíč" - provedení stavby RD mimo základových konstrukcí, přípojek, přístupového chodníku a teras
 • "Na klíč komplet" - kompletní provedení stavby RD včetně základových konstrukcí, přípojek, přístupového chodníku a teras
 • "Hrubá stavba" - provedení hrubé stavby RD ( obvodové stěny, střecha, okna, omítka fasády, tepelné izolace a izolací proti vodě)
 • "Hrubá stavba komplet" - provedení hrubé stavby RD ( obvodové stěny, střecha, okna, omítka fasády, tepelné izolace a izolací proti vodě)  včetně základových konstrukcí, přípojek a izolace proti zemní vlhkosti a Radonu. Dokončení stavby si zákazník provede svépomocí
 • "Stavebnice" - dodávka jednotlivých materiálů pro provedení "Hrubé stavby". Provedení kompletní stavby RD svépomocí zákazníkem, více v části "Stavebnice"

Materiály

 • nosný konstrukce – dřevo profilů KVH a BSH vysušené na 12%
 • Ekopanely – použité pro opláštění stěn a příčky – jádro panelu z lisované slámy, opláštěné recyklovaným papírem. Vše bez použití chemických přísad. Tento materiál se vyznačuje vysokou požární odolností, výbornými tepelně-akumulačními a zvukově-izolačními vlastnostmi
 • OSB IV –parobrzdná vrstva s vysokým faktorem difuzního odporu
 • těsnící materiály Isocell-zajištění neprůvzdušnosti vnitřní obálky budovy
 • izolace proti zemní vlhkosti-SIKA-folie SikaPlan
 • izolace plochých střech-Sika-folie SikaPlan
 • tepelná izolace Isocell – použitá pro stěny, stropy a střechy – foukaná celulózová izolace vyráběná z použitého novinového papíru. Vynikající tepelně-izolační a tepelně-akumulační vlastnosti

Technologie

 • tepelné čerpadlo vzduch-voda Revel LWRb 8 kW
 • příprava TUV – v nádrži Revel DZD 2x160 litrů
 • větrání s rekuperací tepla jednotkami Ekonovent – zajišťují kromě výměnu vzduch dle požadavků ČSN i jeho filtraci. Rekuperace dosahuje účinnosti až 95%. Pro zajištění kvality vnitřního prostředí v domech jsou rovněž standardně osazeny senzory koncentrace CO2 a vlhkosti
 • zemní výměník – slouží v zimním období k předehřevu čerstvého vzduchu a v létě k jeho ochlazení.

Konstrukce

 • difuzně otevřený konstrukčním systém stěn a stropů  PDeasy
 • základy – betonové pasy a deska nebo betonové piloty
 • nosná konstrukce - dřevěný skelet
 • obvodové stěny – sendvičová konstrukce, opláštění Ekopanely a OSB IV
 • tepelná izolace stěn a střech-foukaná celulóza Isocell
 • zastřešení – plochá dvouplášťová střecha se sklonem 2% nebo střechy sedlové se sklony 25° a 45°
 • okna – dřevěná Euro IV 88, izolační trojsklo s „ teplým „ rámečkem Swisspacer V
 • komínové těleso pro připojení krbových kamen na peletky nebo biomasu

Parametry konstrukcí

 • součinitel prostupu tepla                   U(stěna) = 0,1 W/m²K
 • součinitel prostupu tepla                   U(střecha) = 0,085 W/m²K
 • součinitel prostupu tepla okna           Uw = 0,71 W/m²K
 • součinitel prostupu skla                    Ug = 0,5 – 0,6 W/m²K
 • požární odolnost stěny exteriér          REI 120-ef
 • požární odolnost stěny interiér           REI 90
 • neprůvzdušnost                                0,2 - 0,3 1/h
 • spotřeba tepla na vytápění                 v řádu stovek Kč/měsíc
REKLAMA: Ekopanely.cz - přírodní materiál pro dřevostavby
Pasea s.r.o., Adresa: Rýdlova 339/8, 251 01 Říčany, tel: 602 441 337, email: info@pasea.cz