Ekologická výstavba
 • Zdravé vnitřní prostředí – klima bez negativních vlivů a škodlivin
 • Přírodní a recyklovatelné materiály – ekol. bilance stav. materiálů od výroby až po recyklaci
 • Optimální stavební konstrukce – kombinace vhodných stavebních materiálů a důsledné řešení stavebních detailů
 • Energetická úspornost – je dána snížením energetických úniků, využitím obnovitelných zdrojů energií, chováním uživatelů
 • Přírodě přijatelná výstavba – vytváření uzavřených cyklů materiálového, energetického, vodního a vzdušného hospodářství v prostředí domu
 • Ekonomicky přijatelná výstavba – zvýšené pořizovací náklady se zhodnotí sníženými provozními náklady
Naše služby
 • Poradenství - v oblasti ekologické výstavby
 • Projekce - komplexní zajištění projekčních prací od zpracování studie až po prováděcí dokumentace
 • Realizace - komplexní výstavba dřevostaveb včetně základových konstrukcí
 • Garance - provedení blow-door testu u každé realizace, záruční lhůta minimálně 36 měsíců

Dřevostavby
 • Energeticky úsporné (50-70 kW/(m².a)) - nízkonákladové - vyšší tepelně izolační parametry za cenu běžné výstavby
 • Nízkoenergetické (15-50 kW/(m².a)) – kvalitní tepelné izolace, pasivní a aktivní využití solární energie, mechanické větrání s rekuperací tepla, nízkoteplotní vytápění
 • Pasivní (5-15 kW/(m².a)) – dokonalá tepelně-izolační obálka budovy, zpětné získávání tepla, pasivní solární zisky
 • Aktivní ( ˂ 0 kW/(m².a)) – veškerá potřeba energií zajištěná z obnovitelných zdrojů, nízký celkový dopad na životní prostředí po celou dobu životnosti


Realizace
 • Stavebnice – komplexní dodávka materiálů, montážního návodu a realizačního dozoru pro hrubou stavbu realizovanou svépomocí včetně provedení blow-door testu
 • Hrubá stavba – realizace hrubé stavby včetně nebo bez spodní stavby a provedením blow-door testu
 • Na klíč – komplexní realizace stavby včetně nebo bez spodní stavby s provedením blow-door testu


temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb
 
 


Právě realizujeme

Typ: individuální RD
stavebnice svépomocí
Lokalita: Pěčnov
Obytná plocha: 221 m2
Nízkoenergetický dům
 


Právě realizujeme

Typ: typový RD Pasea P-III
Lokalita: Bašť
Obytná plocha: 124 m2
Energeticky pasivní dům
 


Katalog PASEA

 

Pasivní domy

Pojem pasivního domu je dnes obecně známým pro mimořádně úsporné stavby, které svým celkovým přístupem ke snížení celkové energetické náročnosti navazují na domy nízkoenergetické.

Dřevostavby Pasea jsou standardně navrženy a realizovány v pasivním energetickém standardu dle TNI 730329 s měrnou potřebou tepla na vytápění EA < 20kWh/(m2a) a potřebou primární energie z neobnovitelných zdrojů PEA ≤ 60 kWh/(m2a) (vytápění, příprava TUV a technické systémy budov).
Alternativně můžou být navrženy a certifikovány v systému SBTool, LEED, BREEAM a PHPP.

Základním předpokladem je kvalitní projektová dokumentace, která harmonicky skloubí zásady pro jejich navrhování:
 • Vhodné umístění v krajině
 • Orientace ke světovým stranám
 • Pasivní i aktivní využití sluneční energie
 • Jednoduchý a účelný tvar domu a vnitřních dispozic
 • Velikost a umístění kvalitních oken
 • Kvalitní tepelná izolace podlah, stěn a stropů s minimalizovaným vlivem tepelných mostů a vazeb
 • Vzduchotěsnost vnitřní obálky budovy
 • Účinné větrání s rekuperací tepla
 • Vytápění a příprava teplé vody využívající obnovitelné zdroje energie

Výhody pasivního domu

Pro majitelé pasivních domů jsou hlavní výhodou jejich extrémně nízké provozní náklady. Je však nutné uvézt i další výhody, které společně s  výše uvedeným vytvářejí z pasivních domů kvalitní bydlení. V první řadě se jedná o větrání  s rekuperací tepla, které zajišťuje stálou výměnu vzduchu dle hygienických předpisů s možností kontroly jeho kvality. Veškerý vzduch prochází filtry, které svou kvalitou zajišťují vnitřní prostředí prosté prachových částic.  Pasivní domy-dřevostavby k tomu navíc přidávají vysoký podíl přírodních a recyklovaných materiálů, což má velice příznivý vliv na vnitřní prostředí. Náklady na výrobu těchto materiálů jsou oproti nákladům na výrobu klasických materiálů  ( cihly, cement, tepelné izolace na bázi skelných nebo čedičových vláken, ocelové profily )  řádově nižší a proto jsou i mnohem šetrnější k životnímu prostředí.
 

Tepelné izolace pasivního domu

Základní předpokladem nízké potřeby energie na vytápění je kvalitně navržená a provedená tepelná izolace obvodových konstrukcí domu ( stěny, střechy a podlahy na terénu ) a kvalitní okna. Výrazně totiž snižují tepelné ztráty, rizika plísní důsledkem zvýšení vnitřní povrchové teploty konstrukcí, přehřívání budovy v letních obdobích a kondenzaci vody v konstrukci stavby.  Standardně dodáváme dřevěná okna s izolačním trojsklem a „teplým“ rámečkem Swisspacer V.
 

Vzduchotěsnost pasivního domu

Stejně důležitým jako jsou tepelné izolace je zajištění co nejlepší vzduchotěsnosti vnitřní obálky domu. Ta zajišťuje minimální prostup tepla a vodních par, a tím vylučuje riziko jejich kondenzace v konstrukcích. Již v rámci projektové dokumentace je nutné navrhnout  provedení všech detailů. Velmi důležitá je stálá kontrola provádění vzduchotěsných konstrukcí v průběhu realizace a provedení Blow door testu.
 

Ventilace pasivního domu

Výměna vzduchu v pasivním domě je zajišťována mechanickým ventilačním zařízením s rekuperací tepla. Toto řešení je nejvhodnější jednak z důvodu úspory energie na vytápění, ale rovněž z důvodů hygienických. Snižuje zásadním způsobem  koncentraci CO2 v interiéru, reguluje vlhkost vzduchu a odstraňuje nežádoucí pachy. 
REKLAMA: Ekopanely.cz - přírodní materiál pro dřevostavby
Pasea s.r.o., Adresa: Rýdlova 339/8, 251 01 Říčany, tel: 602 441 337, email: info@pasea.cz