Ekologická výstavba
 • Zdravé vnitřní prostředí – klima bez negativních vlivů a škodlivin
 • Přírodní a recyklovatelné materiály – ekol. bilance stav. materiálů od výroby až po recyklaci
 • Optimální stavební konstrukce – kombinace vhodných stavebních materiálů a důsledné řešení stavebních detailů
 • Energetická úspornost – je dána snížením energetických úniků, využitím obnovitelných zdrojů energií, chováním uživatelů
 • Přírodě přijatelná výstavba – vytváření uzavřených cyklů materiálového, energetického, vodního a vzdušného hospodářství v prostředí domu
 • Ekonomicky přijatelná výstavba – zvýšené pořizovací náklady se zhodnotí sníženými provozními náklady
Naše služby
 • Poradenství - v oblasti ekologické výstavby
 • Projekce - komplexní zajištění projekčních prací od zpracování studie až po prováděcí dokumentace
 • Realizace - komplexní výstavba dřevostaveb včetně základových konstrukcí
 • Garance - provedení blow-door testu u každé realizace, záruční lhůta minimálně 36 měsíců

Dřevostavby
 • Energeticky úsporné (50-70 kW/(m².a)) - nízkonákladové - vyšší tepelně izolační parametry za cenu běžné výstavby
 • Nízkoenergetické (15-50 kW/(m².a)) – kvalitní tepelné izolace, pasivní a aktivní využití solární energie, mechanické větrání s rekuperací tepla, nízkoteplotní vytápění
 • Pasivní (5-15 kW/(m².a)) – dokonalá tepelně-izolační obálka budovy, zpětné získávání tepla, pasivní solární zisky
 • Aktivní ( ˂ 0 kW/(m².a)) – veškerá potřeba energií zajištěná z obnovitelných zdrojů, nízký celkový dopad na životní prostředí po celou dobu životnosti


Realizace
 • Stavebnice – komplexní dodávka materiálů, montážního návodu a realizačního dozoru pro hrubou stavbu realizovanou svépomocí včetně provedení blow-door testu
 • Hrubá stavba – realizace hrubé stavby včetně nebo bez spodní stavby a provedením blow-door testu
 • Na klíč – komplexní realizace stavby včetně nebo bez spodní stavby s provedením blow-door testu


temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb
 
 


Právě realizujeme

Typ: individuální RD
stavebnice svépomocí
Lokalita: Pěčnov
Obytná plocha: 221 m2
Nízkoenergetický dům
 


Právě realizujeme

Typ: typový RD Pasea P-III
Lokalita: Bašť
Obytná plocha: 124 m2
Energeticky pasivní dům
 


Katalog PASEA

 

Individuální rodinné domy

Každý zákazník je pro nás jedinečný svými představami a požadavky na vlastní bydlení. Proto přistupujeme ke každému návrhu a vlastní realizaci vždy individuálně. Rodinný dům musí být organickou součástí okolní krajiny, svou dispozicí a funkčností musí odpovídat požadavkům jeho uživatelů a použitými materiály a technickým vybavením co nejméně zatěžovat životní prostředí.

Vytvoření optimálního návrhu-studie a následné vypracování projektové dokumentace vyžaduje komplexní přístup, který zajišťujeme v těchto krocích:
 • Prohlídka pozemku pro výstavbu rodinného domu a určení výchozích podmínek pro umístění domu z hlediska začlení do krajiny, využití místních zdrojů energií, orientace ke světovým stranám
 • Požadavky a  představy budoucích uživatelů o jejich budoucím bydlení, které jsou základním předpokladem pro vytvoření studie
 • Architektonická studie budoucího domu ve variantách
 • Projektová dokumentace pro stavební povolení jednostupňová
 • Prováděcí projektová dokumentace
 
Z výše uvedeného vyplývá časová náročnost celého postupu, nicméně perfektní zpracování všech požadavků v této fázi výstavby je časově a finančně řádově nižší, než řešit změny v průběhu výstavby domu. Zpracování všech kroků do vyhotovení projektové dokumentace pro stavební povolení proto většinou trvá i několik měsíců.
Na základě studie Vám vypracujeme základní cenový odhad rozpočtových nákladů s garantovanou odchylkou ± 5% ve standardním provedení dle energetické náročnosti domu.


 

 
Rodinný dům Tehov

Rodinný dům Tehov

Termín realizace : 05/2012 - 10/2012
Užitná plocha : 71 m2
Počet a struktura místností : 3+kk
Blowdoor test : h-1

Na snímku pohled jihozápadní fasády
   

Rodinný dům Horní Jirčany

Termín realizace : 03/2012 - 09/2012
Užitná plocha : 145 m2
Počet a struktura místností : 5+kk
Blowdoor test : h-1

Na snímku zasazení vizualizace do skutečného pozemku
REKLAMA: Ekopanely.cz - přírodní materiál pro dřevostavby
Pasea s.r.o., Adresa: Rýdlova 339/8, 251 01 Říčany, tel: 602 441 337, email: info@pasea.cz