Ekologická výstavba
 • Zdravé vnitřní prostředí – klima bez negativních vlivů a škodlivin
 • Přírodní a recyklovatelné materiály – ekol. bilance stav. materiálů od výroby až po recyklaci
 • Optimální stavební konstrukce – kombinace vhodných stavebních materiálů a důsledné řešení stavebních detailů
 • Energetická úspornost – je dána snížením energetických úniků, využitím obnovitelných zdrojů energií, chováním uživatelů
 • Přírodě přijatelná výstavba – vytváření uzavřených cyklů materiálového, energetického, vodního a vzdušného hospodářství v prostředí domu
 • Ekonomicky přijatelná výstavba – zvýšené pořizovací náklady se zhodnotí sníženými provozními náklady
Naše služby
 • Poradenství - v oblasti ekologické výstavby
 • Projekce - komplexní zajištění projekčních prací od zpracování studie až po prováděcí dokumentace
 • Realizace - komplexní výstavba dřevostaveb včetně základových konstrukcí
 • Garance - provedení blow-door testu u každé realizace, záruční lhůta minimálně 36 měsíců

Dřevostavby
 • Energeticky úsporné (50-70 kW/(m².a)) - nízkonákladové - vyšší tepelně izolační parametry za cenu běžné výstavby
 • Nízkoenergetické (15-50 kW/(m².a)) – kvalitní tepelné izolace, pasivní a aktivní využití solární energie, mechanické větrání s rekuperací tepla, nízkoteplotní vytápění
 • Pasivní (5-15 kW/(m².a)) – dokonalá tepelně-izolační obálka budovy, zpětné získávání tepla, pasivní solární zisky
 • Aktivní ( ˂ 0 kW/(m².a)) – veškerá potřeba energií zajištěná z obnovitelných zdrojů, nízký celkový dopad na životní prostředí po celou dobu životnosti


Realizace
 • Stavebnice – komplexní dodávka materiálů, montážního návodu a realizačního dozoru pro hrubou stavbu realizovanou svépomocí včetně provedení blow-door testu
 • Hrubá stavba – realizace hrubé stavby včetně nebo bez spodní stavby a provedením blow-door testu
 • Na klíč – komplexní realizace stavby včetně nebo bez spodní stavby s provedením blow-door testu


temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb
 
 


Právě realizujeme

Typ: individuální RD
stavebnice svépomocí
Lokalita: Pěčnov
Obytná plocha: 221 m2
Nízkoenergetický dům
 


Právě realizujeme

Typ: typový RD Pasea P-III
Lokalita: Bašť
Obytná plocha: 124 m2
Energeticky pasivní dům
 


Katalog PASEA

 

Individuální nebytové domy

Mimo rodinných domů navrhujeme i budovy občanské vybavenosti. Prvním počinem je studie energeticky ativní mateřské školky, kterou navrhli Ing. arch. Zuzana Novosadová a Ing. arch. Ondřej Novosad. Společně s Institutem pro aktivní domy jsme navrhli kompletní energetickou koncepci.


Konceptem řešení Mateřské školky je vytvoření jednoduchého objemu budovy, který by se dal snadno umístit na různá místa a dále aby bylo možno jej použít v dvoupodlažní i jednopodlažní podobě.

   Půdorys 1NP         Půdorys 2NP

Navržená kompaktní kvádrovitá hmota je narušena výřezy a doplňky, které upozorňují (tvarem a především barvou) na provozní fungování budovy. Výřezy jsou v místech hlavního vstupu, vstupu pro zásobování budovy a v místě terasy v patře. Doplňky slouží jako stínění velkých oken a orámování ostění.


Školka je navržena jako dvoupodlažní (eventuálně jednopodlažní) o čtvercovém půdorysu. Její stěny jsou orientovány ve směrech hlavních světových stran. Tato koncepce vychází z ideální orientace pro energeticky úsporné budovy, kde jsou k severní straně umístěny provozní prostory a kanceláře a k východní až západní straně výukové prostory.
Návrh byl v rámci soutěže „Dřevěná stavba roku 2011“ oceněn jako vítěz odborné poroty.


Více na www.drevenastavbaroku.eu
REKLAMA: Ekopanely.cz - přírodní materiál pro dřevostavby
Pasea s.r.o., Adresa: Rýdlova 339/8, 251 01 Říčany, tel: 602 441 337, email: info@pasea.cz