Ekologická výstavba
 • Zdravé vnitřní prostředí – klima bez negativních vlivů a škodlivin
 • Přírodní a recyklovatelné materiály – ekol. bilance stav. materiálů od výroby až po recyklaci
 • Optimální stavební konstrukce – kombinace vhodných stavebních materiálů a důsledné řešení stavebních detailů
 • Energetická úspornost – je dána snížením energetických úniků, využitím obnovitelných zdrojů energií, chováním uživatelů
 • Přírodě přijatelná výstavba – vytváření uzavřených cyklů materiálového, energetického, vodního a vzdušného hospodářství v prostředí domu
 • Ekonomicky přijatelná výstavba – zvýšené pořizovací náklady se zhodnotí sníženými provozními náklady
Naše služby
 • Poradenství - v oblasti ekologické výstavby
 • Projekce - komplexní zajištění projekčních prací od zpracování studie až po prováděcí dokumentace
 • Realizace - komplexní výstavba dřevostaveb včetně základových konstrukcí
 • Garance - provedení blow-door testu u každé realizace, záruční lhůta minimálně 36 měsíců

Dřevostavby
 • Energeticky úsporné (50-70 kW/(m².a)) - nízkonákladové - vyšší tepelně izolační parametry za cenu běžné výstavby
 • Nízkoenergetické (15-50 kW/(m².a)) – kvalitní tepelné izolace, pasivní a aktivní využití solární energie, mechanické větrání s rekuperací tepla, nízkoteplotní vytápění
 • Pasivní (5-15 kW/(m².a)) – dokonalá tepelně-izolační obálka budovy, zpětné získávání tepla, pasivní solární zisky
 • Aktivní ( ˂ 0 kW/(m².a)) – veškerá potřeba energií zajištěná z obnovitelných zdrojů, nízký celkový dopad na životní prostředí po celou dobu životnosti


Realizace
 • Stavebnice – komplexní dodávka materiálů, montážního návodu a realizačního dozoru pro hrubou stavbu realizovanou svépomocí včetně provedení blow-door testu
 • Hrubá stavba – realizace hrubé stavby včetně nebo bez spodní stavby a provedením blow-door testu
 • Na klíč – komplexní realizace stavby včetně nebo bez spodní stavby s provedením blow-door testu


temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb
 
 


Právě realizujeme

Typ: individuální RD
stavebnice svépomocí
Lokalita: Pěčnov
Obytná plocha: 221 m2
Nízkoenergetický dům
 


Právě realizujeme

Typ: typový RD Pasea P-III
Lokalita: Bašť
Obytná plocha: 124 m2
Energeticky pasivní dům
 


Katalog PASEA

 

Aktivní domy

Dokonalejší variantou pasivního domu je dům nulový nebo dokonce aktivní. Nulový dům kompletně pokrývá spotřebu pro svůj provoz, aktivní dokonce vytváří energie přebytky.

Aktivní dům je symbiózou energetické úspornosti, zdravého vnitřního prostředí a ohleduplnost k životnímu prostředí po celou dobu životnosti stavby. Již samotný návrh aktivního domu musí co nejvíce využít místní přírodní podmínky a rovněž místní zdroje energií.

Aktivní domy lze charakterizovat třemi základními oblastmi:
 

 1. energie
  -mají nízkou energetickou náročnost
  -produkují více energie, než spotřebují
  -v celoročním provozu mají nulovou uhlíkovou stopu
 2. vnitřní klima
  -jsou světlé a vzdušné, větrají
  -vnitřní prostředí je zdravé a příjemné
  -materiály odpovídají regionálním zvyklostem
 3. životní prostředí
  -dům je organickou součástí svého okolí
  -je postaven z materiálů, které neškodí nebo škodí minimálně


Aktivní dům je vybaven vlastními energetickými zdroji, které využívají těch nejmodernějších technologií dostupných na trhu a vyrobí více energie, než dům a jeho obyvatelé spotřebují. Střecha  slouží k umístění solárních kolektorů pro ohřev teplé vody a částečně i pro vytápění. Tato energie je akumulována v nádržích a tímto způsobem je zajištěno její ideální použití v době, kdy je jí maximálně potřeba. Fotovoltaické panely vyrábějí elektrickou energii pro vlastní potřebu domu a v případě jejího přebytku jí dodávají do sítě. Doplňkovými zdroji tepla můžou být kotle na biomasu nebo tepelná čerpadla. Pro zdravé vnitřní prostředí je nutná pravidelná výměna vzduchu, k čemuž slouží hybridní větrání. Jedná se o kombinaci řízeného větrání s rekuperací tepla a přirozeného větrání v letním období. 
Pro aktivní domy je nezbytně nutný již vlastní návrh s umístěním stavby v okolním prostředí, s orientací obytných místností na jih, kompaktním tvarem a v neposlední řadě i použití materiálů neškodících životnímu prostředí.       

! Díky přebytku energií je aktivní dům schopen vracet i část pořizovacích nákladů !
 

Zdroje obnovitelné energie


REKLAMA: Ekopanely.cz - přírodní materiál pro dřevostavby
Pasea s.r.o., Adresa: Rýdlova 339/8, 251 01 Říčany, tel: 602 441 337, email: info@pasea.cz