Ekologická výstavba
 • Zdravé vnitřní prostředí – klima bez negativních vlivů a škodlivin
 • Přírodní a recyklovatelné materiály – ekol. bilance stav. materiálů od výroby až po recyklaci
 • Optimální stavební konstrukce – kombinace vhodných stavebních materiálů a důsledné řešení stavebních detailů
 • Energetická úspornost – je dána snížením energetických úniků, využitím obnovitelných zdrojů energií, chováním uživatelů
 • Přírodě přijatelná výstavba – vytváření uzavřených cyklů materiálového, energetického, vodního a vzdušného hospodářství v prostředí domu
 • Ekonomicky přijatelná výstavba – zvýšené pořizovací náklady se zhodnotí sníženými provozními náklady
Naše služby
 • Poradenství - v oblasti ekologické výstavby
 • Projekce - komplexní zajištění projekčních prací od zpracování studie až po prováděcí dokumentace
 • Realizace - komplexní výstavba dřevostaveb včetně základových konstrukcí
 • Garance - provedení blow-door testu u každé realizace, záruční lhůta minimálně 36 měsíců

Dřevostavby
 • Energeticky úsporné (50-70 kW/(m².a)) - nízkonákladové - vyšší tepelně izolační parametry za cenu běžné výstavby
 • Nízkoenergetické (15-50 kW/(m².a)) – kvalitní tepelné izolace, pasivní a aktivní využití solární energie, mechanické větrání s rekuperací tepla, nízkoteplotní vytápění
 • Pasivní (5-15 kW/(m².a)) – dokonalá tepelně-izolační obálka budovy, zpětné získávání tepla, pasivní solární zisky
 • Aktivní ( ˂ 0 kW/(m².a)) – veškerá potřeba energií zajištěná z obnovitelných zdrojů, nízký celkový dopad na životní prostředí po celou dobu životnosti


Realizace
 • Stavebnice – komplexní dodávka materiálů, montážního návodu a realizačního dozoru pro hrubou stavbu realizovanou svépomocí včetně provedení blow-door testu
 • Hrubá stavba – realizace hrubé stavby včetně nebo bez spodní stavby a provedením blow-door testu
 • Na klíč – komplexní realizace stavby včetně nebo bez spodní stavby s provedením blow-door testu


temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb
 
 


Právě realizujeme

Typ: individuální RD
stavebnice svépomocí
Lokalita: Pěčnov
Obytná plocha: 221 m2
Nízkoenergetický dům
 


Právě realizujeme

Typ: typový RD Pasea P-III
Lokalita: Bašť
Obytná plocha: 124 m2
Energeticky pasivní dům
 


Katalog PASEA

 

Novinky

30. 01. 2014 - DŘEVOSTAVBY 2014

Dovolujeme si pozvat všechny zájemce o výstavbu rodinných domů a budov na veletrh Dřevostavby 2014, ketrý bude probíhat v termínu od 6.2. do 9.2. 2014 na výstavišti v Praze-Holešovicích.


03. 11. 2013 - PASIVNÍ STAVBA SVÉPOMOCÍ

 SVÉPOMOCÍ -stavba pasivního rodinného domu.  Jednoduché konstrukční řešení a snadno pochopitelné provedení detailů umožňuje použití systému PDeasy i pro realizaci výstavby svépomocí přímo stavebníkem za našeho odborného dohledu. V případě, že si nevyberete z našich typových domů Vám zpracujeme projektovou dokumentaci a to od studie až po projektovou dokumentaci pro stavební povolení nebo ohlášení.  Následně Vám dodáme jednotlivé prvky stavebnice hrubé stavby včetně montážní dokumentace. V případě Vašeho zájmu Vám jsme schopni za zvýhodněné ceny dodat i další volitelné komponenty pro dokončení výstavby rodinného domu. V rámci realizace stavby svépomocí provádíme odborný technický dozor a to za předem dohodnuté ceny včetně bezplatných konzultací. Na závěr Vámi provedené realizace hrubé stavby provedeme blow-door test, který Vám ověří kvalitu Vámi provedených prací. Všechny domy realizované v difúzně otevřené systému PDeasy splňují kriteria podpory v rámci programu nová zelená úsporám 2013 a to i pro realizaci SVÉPOMOCÍ.                                                                                                    


02. 11. 2013 - NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2013

Komplexní nároky na stavby s nízkou energetickou náročností, důraz na řešení detailů a využití obnovitelných zdrojů v rámci programu Nová zelená úsporám 2013 prokázaly, že námi realizované stavby a dodávané stavebnice pro stavby prováděné svépomocí tyto podmínky splňují. Naší klienti proto mohli požádat o podporu ve výši 400.000,- Kč resp.550.000,- Kč. Děkujeme jim proto touto cestou za důvěru.


více...

REKLAMA: Ekopanely.cz - přírodní materiál pro dřevostavby
Pasea s.r.o., Adresa: Rýdlova 339/8, 251 01 Říčany, tel: 602 441 337, email: info@pasea.cz